L'EAEManresa


L'Escola d'Arts Escèniques de Manresa (EAEManresa) és un projecte impulsat per un equip de professionals amb l'objectiu de promoure la formació teatral a la ciutat i part del territori per impartir el Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral.

Els nostres objectius

• Promoure les arts escèniques, l’expressió dramàtica i el teatre en el medi educatiu com a disciplina fonamental en la formació.
• Constituir un espai de reflexió artística i formació eficaç entorn del teatre, l’expressió dramàtica i els procediments d’aprenentatge educatius.
• Oferir activitats i/o espectacles artístics amb la finalitat d'impulsar l’interès pel teatre així com la seva relació en totes les manifestacions artístiques en general.
• Oferir una formació artística de qualitat. 
• Dignificar la figura del professor de teatre pel que fa a la seva tasca de caràcter pedagògic i didàctic.
• Promoure l’intercanvi d’experiències amb d’altres col·lectius i formacions en expressió dramàtica i mantenir una relació estreta i continuada amb els creadors i artistes.
• Gestionar programes i actes d’actuació pedagògica, social i artística, i de difusió cultural.

Built with Mobirise web templates