Skip to content Skip to footer
Tècniques d'Actuació Teatral

A l’EAEM, et formaràs com a professional del teatre dins d’un teatre

CFGS

Títol oficial Reconegut per la Generalitat

Títol reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2015 (decret 85/2015 de 2 de juny) amb l'objectiu d'aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

0+
Hores de formació
Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.
0
mòduls en dos anys acadèmics
Natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Formació:

Entrenament actoral
Interpretació I
Entrenament corporal I
Veu I
Tècniques d’interpretació actoral
Cant I
Màscara
Commedia dell’Arte
Tècniques d’escalfament
Dicció catalana
Tècniques d’escalfament de la veu
Història i teoria del teatre I
Taller d’escenes clàssiques
Formació i orientació laboral (FOL)
Acrobàcia
Interpretació II
Entrenament corporal II
Veu II
Cant II
Producció teatral
Taller contemporani
Teoria de l’escenificació
Clown en anglès
Dansa-teatre
Dicció castellana
Activitats comunicatives
Història i teoria del teatre II
Taller final
Projecte integrat
Pràctiques en empreses o companyies
Càmera i producció cinematogràfica
165 hores de Formació en Centres de Treball (FCT*) per a posar en pràctica els coneixements adquirits un cop aprovat el primer curs.

*En el cas que un/a alumne/a demani fer pràctiques en alguna empresa o institució específica, i sempre que la direcció del CFGS ho consideri oportú, es cercarà la manera per fer-ho possible.
Tècniques d'Actuació Teatral

Realitzaràs tasques de dinamització basades en l’actuació i et prepararàs amb tècniques d’expressió i comunicació (amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat).

Objectius:

1- Conèixer i aplicar l’anàlisi als diversos àmbits de l’expressió dramàtica
2- Construir personatges a partir de l’aplicació de diferents tècniques interpretatives
3- Emprar les eines i metodologies per al procés creatiu
4- Assolir la preparació física idònia per a l’actuació
5- Assolir una consciència i col·locació corporal apta per a l’actuació
6- Aplicar l’expressivitat del cos, creant gestos i moviments
7- Conèixer i aplicar tècniques específiques de moviment i/o dansa
8- Dominar la postura i la respiració per utilitzar la veu com a instrument tant per a la interpretació parlada com per a la interpretació cantada
9- Aplicar les tècniques de veu parlada i/o cantada a una situació dramàtica concreta adequant-la a les exigències del personatge i a les directrius escèniques
10- Planificar, desenvolupar i avaluar activitats de preparació i entrenament en expressió aplicant les tècniques adequades. 11- Dissenyar, organitzar i avaluar activitats de dinamització basades en l’actuació
12- Explorar i desenvolupar la proposta creativa
13- Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació
14- Assolir la interpretació d’un personatge dins d’una dramatúrgia
15- Treballar amb disponibilitat segons les directrius artístiques i tècniques
16- Relacionar-se en l’equip de treball, participant amb tolerància, respecte i sinceritat per mantenir relacions adequades al treball en equip
17- Reconèixer drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzar el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic

1- Aplicar tècniques d’interpretació a l’actuació 2- Integrar tècniques de moviment a l’actuació 3- Integrar tècniques vocals a l’actuació 4- Preparar i entrenar en tècniques per a l’expressió i la comunicació 5- Desenvolupar activitats de dinamització basades en l’actuació

1- Tenir la preparació física idònia i la consciència i la col·locació corporals adients per a l’actuació
2- Aplicar l’expressivitat del cos, a través del gest i del moviment
3- Emprar la veu com a instrument per a la interpretació parlada i cantada, per tal d’aplicar-la a una situació dramàtica concreta
4- Construir personatges a partir de l’aplicació de diferents tècniques interpretatives
5- Aplicar les eines i metodologies per al procés creatiu per tal de desenvolupar la proposta creativa
6- Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació
7- Construir i interpretar un personatge a partir de determinades pautes dramatúrgiques
8- Adaptar-se a les directrius artístiques i tècniques
9- Planificar, desenvolupar i avaluar activitats de preparació i entrenament en expressió
10- Dissenyar, organitzar i avaluar activitats de dinamització basades en l’actuació
11- Treballar amb criteris de seguretat
12- Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius
13- Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i el procediment establerts, definits des de l’àmbit de la seva competència
14- Participar en el treball d’equip amb una actitud creativa, participativa i respectuosa
15- Exercir els seus drets i complir les obligacions derivades de les relacions laborals d’acord amb el que estableix la legislació vigent
16- Qüestionar la seva carrera professional analitzant-ne les oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge
17- Participar activament en la vida social, cultural i econòmica amb una actitud crítica i de responsabilitat

Actriu/actor de teatre Actriu/actor en mitjans audiovisuals Especialista en activitat de dinamització Especialista en tècniques d’expressió i comunicació
Obrir WhatsApp
💭 Necessites ajuda?
Hola 👋🏻
En que podem ajudar-te?